About Me:

Eğitim

Yıl Uzmanlık Eğitim
1989 Doktor Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1999 Uzman Doktor Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bazı ürolojik hastalıklar ve yaşanılan sorunlar Utanma, çekinme gibi sebeplerle hekime danışılmaması nedeniyle zamanla bu sorunlar çok büyük sağlık problemleri olarak karşımıza çıkabilir.

Üroloji polikliniğimizde; cinsiyet ayrımı gözetmeksizin böbrek, idrar yolları, mesane, prostat gibi ürolojik sistemi ilgilendiren tüm enfeksiyonlar, üriner sistem tasları, cinsel temasla bulaşan hastalıklar, erkekte kısırlık, böbrek ve idrar yolları hastalıkları, ürogenital kanserler, erkek cinsel fonksiyon ve üreme bozuklukları, prostat hastalıkları, işeme bozuklukları ve idrar kaçırma sorunları cinsel işlev bozukluklarının tanı ve tedavisi sağlamaktadır.

Prostat kanser araştırması ve gerektiğinde tarnsrektal prostat biyopsileri yapılmaktadır.

İdrar yolları, mesane ve prostat hastalıklarının, sistoskopi yöntemi ile tanısı konup, prostatın TUR ile kapalı ve açık olarak ameliyatı gerçekleştirilir. İdrar kaçırma hastalığının tıbbi ve cerrahi müdahaleleri, tüm ürolojik sisteme ait kanser cerrahileri yapılmaktadır.

Üroloji Kliniğimizde tetkik ve tedavisi yapılan başlıca hastalıklar;

 • Böbrek, mesane ve idrar yolları taşları
 • Böbrek, mesane, idrar yolları ve genital organların iltihaplı hastalıkları
 • Cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar
 • Prostat büyümesi (BPH)
 • Kısırlık
 • İktidarsızlık ve erken boşalma
 • Böbrek tümörü, Mesane kanseri ve Prostat kanseri ve Testis tümörleri
 • İnmemiş testis, hipospadias, böbrek ve idrar yolları ile ilgili doğumsal anomaliler
 • İdrar kaçırma ve uykuda altını ıslatma problemleri
 • Hidrosel (Su toplanması),
 • Varikosel (Damar genişlemesi)
 • Ürogenital organlarla ilgili yaralanmalar

 

Üroloji Kliniğimizde uygulanan başlıca tetkik ve tedavi yöntemleri ;

 • Sistoskopi- Mesane içinin gözlenmesi
 • TUR-P: Prostatın kapalı ameliyatla çıkarılması
 • Mesane tümörlerinin kapalı yoldan çıkarılması
 • Üretrotomi: Uretra darlıklarının kapalı ameliyatı
 • Prostatla ilgili açık ameliyatlar
 • Böbrek ve idrar yolları taşları ile ilgili açık ameliyatlar
 • ESWL (Böbrek ve üreter taşlarının kırılması)
 • Dış genital organlarla ilgili ameliyatlar
 • Ürolojik anomalilerin düzeltilmesine yönelik ameliyatlar
 • Kısırlık ve iktidarsızlık tedavisine yönelik tetkikler.
 • Varikoseloktomi

 

Kısa Bazı Bilgiler;

Endoürolojide ise böbrek taşarlının perkütan tedavisi, semirigit ve flexible üreteroskopi ile pnomotik kullanılarak üriner sistemin her seviyesindeki taşların kırılarak temizlenmesi işlemi yapılmaktadır. Cerrahi tedavilerin yanı sıra taş kırma (ESWL) yöntemi ile taşların anestezi verilmeden ve yatış gerekmeden ayaktan tedavisi mümkündür.

Kadın ürolojisi alanında; idrar kaçırmanın ameliyat ile ya da bazı hastalarda ameliyatsız olarak tedavisi yapılmaktadır. İdrar kesesinin sarkması (sistosel) durumları cerrahi olarak düzeltilmektedir.

Çocuk ürolojisi alanında; inmemiş testis, hypospadias (idrar deliğinin normal yerinde olmaması durumu), idrarın böbreklere geriye kaçması (VUR) ve altını ıslatma durumlarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Androloji alanında; erkek cinsel fonksiyon bozuklukları (sertleşmenin olmaması, erken veya geç boşalma) ve üreme bozukluklarının (çocuk sahibi olamama) tanı ve tedavileri yapılmaktadır. Varikoselektomi ameliyatı yapılmaktadır.

X