Bu kaynak Hastane’mize sağlık hizmeti almak için başvuran tüm hastalarımızın hakları ve hastalarımızın üzerine düşen sorumlulukları hakkında bilgilendirmek üzere TC. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği’nden yararlanarak hazırlanan bir kaynaktır.

İnsan insan olmasından dolayı bazı haklarla dünyaya gelir. İnsan hakları evrenseldir. Hak kavramı hukuk kurallarının kişilere verdiği yetki olarak tanımlanabilir. İnsan hakları evrensel beyannamesine göre her insan doğuştan eşit ve özgürdür.
İnsan haklarına sağlık alanında baktığımızda hasta hakları olarak karşımıza çıkar.
Sağlık alanında çalışan sağlık çalışanlarının, hekimlerin, yöneticilerin kısacası sağlık alanında çalışan herkesin hastaya ve hastanın da sağlık çalışanlarına karşı bilmesi gereken sorumlulukları ve yükümlülükleri vardır. Sağlık hizmetleri yaşamsal önem taşıması nedeniyle kişinin hakları ve sorumluluklarından ödün verilemez niteliktedir.

HASTA HAKLARI;
Hastane’mize sağlık hizmeti almak için başvuran her birey, bölümümüz tarafından düzenli olarak denetlenen ve hakları yönetmelikte şu başlıklar altında sunulan haklara sahiptir. (Kapsamlı bilgi için Hasta Hakları Yönetmeliğine bakabilirsiniz.)

Hasta Hakları Yöntetmeliği:
https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=4847&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5

• Sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde faydalanma hakkı
• Bilgi talep edebilme hakkı
• Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı
• Personeli tanıma, seçme ve değiştirme hakkı
• Öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı
• Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım isteme hakkı
• Kayıtları inceleme ve kayıtların düzeltilmesini talep etme hakkI
• Bilgi verilmemesini isteme hakkı
• Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu talep hakkı
• Rıza ve izin hakkı
• Bilgilerin gizli tutulması hakkı
• Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı
• Tıbbi araştırmalarda rıza alınması hakkı
• Güvenliğin sağlanması hakkı
• İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı
• Refakatçi bulundurma hakkı
• Müracaat, şikayet ve dava hakkı
• Dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma 

*Hastane’mizin kamu açık alanlarında ve genel alanlarında hasta ve çalışan güvenliği açısından 24 saat kamera çekimleri gerçekleşmektedir. Ancak hekim odalarında, hasta odalarında ve mahremiyet gerektiren hiç bir alanda bu önlem uygulanmamaktadır.

Hastane’mize başvuran her hastanın hakları olduğu gibi hastaların da bazı sorumlulukları vardır.

HASTA SORUMLULUĞU;

 1. Genel Sorumluluklar
  1.1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
  1.2. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
  1.3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.
 2. Sosyal Güvenlik Durumu
  2.1.Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
  2.2.Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.
 3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
  3.1.Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.
 4. Hastane Kurallarına Uyma
  4.1. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
  4.1.Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .
  4.2.Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
  4.3.Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
  4.4. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
  4.5. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.
 5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma
  5.1.Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
  5.2.Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
  5.3.Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
  5.4.Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Referans:https://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/haksor.htm

X