Kalite Politikası

 • Hasta ve yakınlarına konusunda deneyimli ekiplerce bilgisiyle güven sağlamak
 • Sunduğumuz hizmette, şeffaf, adaletli ve kaliteli olmak.
 • Konularında her türlü bilimsel gelişmeyi takip eden ve yeniliklere açık ekipler oluşturmak.
 • Hastalarımıza ve yakınlarına güler yüzlü ve ilgili olmak.
 • Etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı ve sorumluluk bilincinde olmak.

Kurumsal Amaç

Yüksek nitelikli hasta bakım ve tedavi hizmetlerini deneyimli, bilgili, becerikli ve güler yüzlü çalışanlarıyla eşit ve adaletli şekilde hastaların hizmetine sunmak, hizmet sunumunda kaliteye önem vererek hasta ve çalışanların memnuniyetini sağlamak amacı ile; en ileri bilgi ve teknolojinin yeterli düzeyde sunulduğu, hasta odaklı bir hastane işletmeciliği ile örnek bir model oluşturan, bölgesinde tanınan ve tercih edilen, hasta ve çalışan memnuniyetinin en üst düzeye ulaştığı, mükemmel tıbbi bakım hizmetleri ile konforlu otelcilik hizmetlerinin birbirini tamamlayacak şekilde sunulduğu, lider bir sağlık kuruluşu olmak. 

Kurumsal Hedef

Kurumsal misyon, vizyon ve amaçlarımız doğrultusunda;

 • Hastanede hastalarımıza ve yakınlarına iyi hizmet verebilmek amacıyla hastane fiziki şartlarımızı iyileştirmek
 • Teknolojik ilerlemeye bağlı olarak tıbbi cihazlarımızın yenilenmesi.
 • Bölge halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmet birimlerinin açılması.
 • Hastalarımıza daha iyi hizmet vermek için İnsan Kaynakları vasıtasıyla mevcut personelimizin eğitimlerinin devamlılığını sağlamak.
 • Hasta memnuniyet anketlerine ve şikayet formlarına göre hasta ve yakınlarının ihtiyaçları doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yaparak onların rahat hizmet almasını sağlamak.
 • Çalışan memnuniyet anketleri doğrultusunda çalışanların motivasyonlarını artırarak hastalarımıza güler yüzlü ve iyi hizmet vermek.
 • Bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile sıcak iletişim içinde olarak bölge halkımızın ihtiyaçlarını belirleyerek halkımıza daha iyi hizmet vermek.
 • İhtiyaçlarımızı sağladığımız tedarikçi firmalar arasında kanuna uygun şekilde yaptığımız rekabet ile daha kaliteli ve iyi hizmeti daha uygun fiyata almak.
X