Poliklinik Randevularının Verilmesi

 • Hastanemizde  poliklinik randevuları çağrı merkezimizden telefonla ya da hasta kabul görevlileri tarafından verilir.
 • Çağrı merkezimizde  telefonla randevu almak isteyen hastalarımızın hangi bölüm ve tarih için randevu almak istediği öğrenilir,hastanın istediği saate bölümün uygun olup olmadığı kontrol edilir.
 • Uygun zaman için hastaya randevu verilir.Randevu verilirken mutlaka  adı, soyadı ve telefon numarası bilgileri kaydedilir.
 • Hastanemiz tarafından randevunun iptal edilmesi gerektiği durumlarda çağrı merkezimiz tarafından hastamız telefonla aranarak bilgilendirilir.Uygun olan bir tarihe randevusu ayarlanır.Hekimlerimizin izinli olduğu durumlarda hekimlerimiz veya sekreterlerimiz tarafından ilgili  birime haber verilir, ekranda izinli günler kapatılır, herkese otomasyon sisteminden bildirim  yapılır.

Poliklinik Hasta Kabulü

 • Gelen hasta kayıt kabul birimine başvurur
 • Eğer hastanın ilk gelişi ise;hastanın bilgisayar kaydı  açılır ve adı, soyadı, TC numarası,doğum yeri, doğum tarihi, adresi, telefonu ve varsa bağlı olduğu kurumun adı ve ödeme şekli (ödemenin kendisi tarafından mı, bir kurum tarafından mı yapılacağı) sorulur.
 • İlk gelişi değil ise T.C kimlik No’su ile  kontrol edilir, hasta bilgilerinde değişiklikler varsa düzenleme yapılıp kaydedilir.
 • Hastanemize başvuran hastalara istedikleri hekime sıra verilir.
 • Hekimlerimizin çalışma saatleri sabah 08:00-18:00 hafta sonları 08:00-14:00 dür.
 • Hastalarımızda ağır özürlü raporu bulunan engelliler, hamileler, 65 yaş üstü ve yaşlılar, gaziler bu gruptaki kişiler sıra önceliğine sahiptir.Yasal mevzuata göre bekletilmeden muayene edilir,sıra işleminde bu gruptaki kişiler kimlik göstermek zorundadır.
 • Hasta ödemesi, bir kurum veya bir sigorta tarafından yapılıyor ise,

Hasta anlaşmalı kurumlar ( özel sigorta ) bankosuna yönlendirilir.Anlaşmalı kurumlardaki hasta kabul görevlisi tarafından hastanın kimliği alınır. Muayene sonrasında herhangi bir tetkik isteği veya işlem varsa  sigorta şirketinden provizyon alınması ve ödeme için bankoya uğraması gerektiğinin bilgisi verilir.

 • Sosyal güvencesi olan hastalarda T.C kimlik No’su ile işlem yapılır, kurumdan provizyon onayı alınır.Provizyon onayı alınamayan  veya sosyal güvencesi olmayan hastalar ücretini ödeyerek muayene ve/veya tedavi olabilirler.Kayıt işlemleri bittikten sonra hastaya 5 adet barkod verilir.
 • Hastanın kayıt işlemleri bittikten sonra  muayene olacağı ilgili  bölüme yönlendirilir.Randevu saati ise muayeneye alınır,beklemesi gerekiyor ise uygun yer gösterilir ve açıklayıcı bilgi verilir (bekleme süresi,nedeni vb.)
 • Bekleme esnasında hasta, problem çıkartır ise Hasta Hakları( iletişim)Bölüm Sorumlusuna  haber verilir.
 • Hastamızın muayene esnasında bilgileri görevli hekim tarafından bilgisayara  kaydedilir. Protokol defteri e defter şeklinde bilgisayarda tutulur.

Ayaktan Hasta Tetkik İşlemleri.

Hekim hastaya teşhis koyabilmek için gereken durumlarda tetkik ister.

Hekim tarafından otomasyon programı aracılığıyla istenilir.Hastamızın

tetkikleri istenildikten sonra hekim sekreteri tarafından yönlendirilir.

Randevusuz Ayaktan  Hasta Kabulü

Randevularına geç kalan hastalarımız sekreter tarafından ilgili hekime bildirilir.

Bir sonraki randevulu hasta ile zaman farkı göz önüne alınarak hastaya ve hekime

bilgi verilir,  kaydı yapılır.Hastamız eğer kabul etmez ise acil serviste ilgili branş doktoru tarafından görülmesi sağlanır veya ileriki uygun bir tarihe de randevusu verilir.

Tetkik İçin Gelen Hasta Kabulü

İstenilen tetkikler birimde(laboratuara&radyoloji) eş zamanlı olarak

ekrana düşer.Kayıt bankosundaki görevli arkadaşlar işlemlerin kayıtlarını yapar, ücretlerini tahsil işlemi bittikten sonra kan alma birimine yönlendirilir.

Hasta yönlendirme refakatinde ilgili bölüme götürülür.Eğer beklemesi gerekiyor ise hastaya uygun yer gösterilir ve açıklayıcı bilgi verilir.

İstenilen tetkiklerde  yapılacak tetkikler hakkında ayrıntılı bilgi verilir (açlık, tokluk, ilaç kullanımı vb.)

Tetkiklerde dışarıya çalışılacaklar var ise sonuç günleri  ile ilgili  mutlaka bilgilendirililir,diğer tahliller için çıkacağı saat belirtilir.

Tetkik sonuçlarını nasıl alabileceği ile ilgili bilgi kan alma birimindeki görevli tarafından  verilir.Hastamız tetkik sonuçlarını hekimine göstermek için uygun olan saate randevu alır.

Radyoloji bölümünde istenilen tetkiklerde ise sonuç verme biriminde görevli personel tarafından uygun bölüme(MR,ultrason,mammografi,kemik dansitomerte) çekim için yönlendirilir,çekim işlemi tamamlanan hastaya sonuçlarla ilgili bilgi verilir.

Sonuç ve Muayenenin Sonlandırılması

Hastanemizde yapılan laboratuvar tetkiklerinin sonuçları onaylanıp programa girildiği anda ilgili doktor tarafından  görülür.Hastaya randevu saatinde polikinliğe geldiğinde   sonuçlar incelenip hekim tarafından bilgi verilir.

Radyoloji biriminden çıkan sonuçlar da sistem üzerinden hekim tarafından görülür.Hasta randevu saatinde hekime başvurur.

Hastamızın herhangi bir yatış,ameliyat veya sevk kararı yok ise ilgili hekim teşhisi koymuş ise tedaviyi hastaya yazılı olarak reçete veya hastalık ile ilgili broşür hastaya verilir.Buna ilave olarak hastaya tedavisi ile ilgili bilgi hekim tarafından sözlü olarakda verilir.

Hastamızın muayene sonrasında başka bir polikliniğe gitmesine karar verildiğinde otomasyon sisteim üzerinden konsültasyon düşümü yapılarak, hasta ilgili  polikliniliğe yönlendirilir.

Yatış işlemleri

Hekim polikinliğe başvuran bir hastanın yatışına karar verdiğinde işlemler Hasta Bakım Prosedürü doğrultusunda gerçekleştirilir.

Kontrol

Hasta,aynı branşa,aynı şikayetle 10 gün içerisinde tekrar müracaat edebilir. Buradaki muayene, kontrol muayenesi olarak kabul edilir.Hastadan ücret talebinde bulunulmaz.

Raporlar

Hekim uygun gördüğü durumlarda hastaya İş Göremezlik Belgesi   düzenlenir.

Sağlık kurulu raporlarında sürekli ilaç kullanımı,iş göremezlik belgesi(20 günü geçen heyet raporları ),işe başlama raporları,sürücü belgesi olur raporu,yurt dışı çıkış için rapor,tıbbi sarf malzemeleri ihtiyaç raporları,doğum bildirim raporu, ile ilgili dökümanlar hazırlanır.

Poliklinik Genel İşleyişi

Poliklinik temizliği o katın kat görevlisi  tarafından yapılır.Bölüm Sorumlusu  tarafından kontrol edilir.

Poliklinik odalarının temizlik ve düzeninden ilgili birim sekreteri sorumludur.Odanın düzenini sağlar, eksilen malzemeleri temin eder.

Poliklinik odalarında ihtiyaç duyulan malzemeler, ilgili  sekreter tarafından mevcut sistemden istek yapılarak depo birimine iletilir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümüne hasta kabulünün genel işleyişi

Gelen hastalarımız fizik tedavi bankosuna yönlendirilir.Banko görevlisine TC.Kimlik Numarasını  işlemi yapılır.Fizik tedavi süresi 60’dk olarak düzenlemiştir.

Fizik tedavi kartı hastaya verilerek imza attırılır.Belirlenen uygulama personeline hasta yönlendirilir.

Uygulaması biten hastaların kartları banko görevlisi tarafından toplanır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastasının servis listesine eklenmesi

Hastanın doktor muayenesi sonrası rahatsızlığına göre belirlenmiş olan gruba bağlı olarak servis bankosuna yönlendirilir.

Hasta A ve B grubu ise servis bankosu görevlisi hastanın ad , soyad , adres , telefon bilgilerini alarak servis saatini belirler ve hastaya bildirir.

Hasta C ve D grubu ise belirlenmiş olan servis güzergahı , servis durakları ve saatleri hastaya  bildirilir.

X