Özel Salihli Hastanesi Göz polikliniğinde; Hastanın görme sorunuyla ilgili olarak ve şikayetlerine bağlı rutin bir göz muayenesinde öncelikle dış görünüm ,kaşlar, göz kapakları ve gözlerin bakış pozisyonu gözlenir. Biomikroskop ile göz hastalıkları, göz kapağı ve göz yaşı bezine ait hastalıkların tanısı konur. Tonometre ile göz tansiyonu ölçümü yapılır. Bilgisayarlı ORM (Otorefraktometre) ve retinoskop yardımıyla hastanın refraksiyon kusuru ölçülür. Her iki gözün gözlüksüz ve gözlüklü görme keskinlikleri tespit edilir. Göz dibi muayenesiyle karaciğer bozukluğu, şeker hastalığı, beyin tümörleri, gibi pek çok sistemin hastalığın tanısı konabilmektedir. Şaşılık, görme kusurları, göz ve göz kapağına ait pek çok hastalığın tıbbi ve cerrahi tedavisi başarı ile uygulanmaktadır.

Göz Kliniğimizde göz hastalıklarına bağlı olarak;

 • Göz Kusurlarının Muayenesi Otokeratorefraktometre(Bilgisayarli ) ve Foropterli
 • Gözün Ön Kısmının Muayenesi Biomikroskop
 • Göz Tansiyonu Ölçümü Aplanasyon Tonometrisiyle
 • Göz Dibinin Muayenesi Fundus Kamerası ve floresein anjiyografisi ile
 • Önceki Gözlüklerin Ölçümü Dijital Fakometri
 • Göz Tansiyonu ve ikincil Katarakt Tedavisi Yag Lazer
 • Retina Kanamalarının Tedavisi Lazer Fotokoagulasyon
 • Yüksek Göz Numaralarının Göz İçi Lensiyle Yok Edilmesi Artisan-artifleks lensleri
 • Göz kapağı bozuklukları ve estetik ameliyatları
 • Görme Alanı Testi
 • Kornea,Kontak lens,Üvea
 • Glokom Teşhis ,Kontrol ve ameliyatları
 • Katarakt Ameliyatları
 • Şaşılık,Göz tembelliği tanısı, tedavisi ve ameliyatları
 • Göz Yaşı Kanal tıkanıklığı ameliyatları Diod Lazer ile
 • Dekolman cerrahisi ve Vitrektomi ameliyatları

Yapılmaktadır.

Katarakt ve Tedavisi (Facoemülsifikasyon)

Katarakt gözün içinde bulunan doğal merceğin saydamlığını kaybetmesidir. % 90 oranında yaşa bağlı ortaya çıkar ama bebekler dahil her yaş grubunda görülebilir. Ağrısız görme kaybı, kamaşma veya ışığa duyarlılığın artması, renklerde soluklaşma ve sararma, gece görüşün bozulması kataraktın sık rastlanan belirtilerindendir.

Kataraktın tek tedavisi ameliyattır. Hastanelerimizde dünyada geliştirilen son yöntem FAKO (Facoemülsifikasyon) tekniği ile katarakt ameliyatı yapılmaktadır. Göz içine konulan merceğin kalitesi ve cinsi ameliyat başarısını etkileyen en önemli faktörlerdendir.

Hastanın tercihine göre uzak-yakın uyumlu (multifocal) göz içi mercekleri de kullanılabilmektedir.

Glokom ve Tedavisi (Göz Tansiyonu)

Glokom, göz içi sıvısını dışarı boşaltan kanallarda yapısal olarak tıkanıklık oluşması sebebiyle sıvının yeterli miktarda boşalmaması ve buna bağlı olarak göz içi basıncının yükselmesi sonucu oluşur. Yükselen göz basıncı görme sinirine hasar verir ve sinir ölümüne neden olur. Sinsice ilerleyerek hiçbir belirti vermeyen göz tansiyonu yükselmesi, ani körlüğe neden olabilen hastalıktır.

Glokom nedeniyle gözde gerçekleşen görme kaybı geri döndürülemez. Damla tedavisi, lazer cerrahisi (argon lazer) ve cerrahi müdahaleler daha ileri kayıpların meydana gelmesini engellemek için uygulanır.

Kırma Kusurları (Refraksiyon)

Işık ve cisimlerin görüntüleri gözün saydam tabakası (kornea) ve lens tabakasında kırılarak retina üzerinde görme noktasına ulaşırlar. Normal bir gözde dışarıdan gelen ışınlar kornea ve lenste kırılarak görme merkezine düşerek net görüntüyü sağlar.

Kırma kusuru ile birlikte korneada, lenste, görme tabakasında veya görme sinirinde bozukluklar meydana gelebilir.

Kırma kusurlarının en önemli belirtileri görme azlığı gözlerde ağrı ve rahatsızlıktır. Uzağı görememe (miyopi), yakını görememe (hipermetropi), gözün yatay ya da dikey kırıcılarının farklı olması (astigmatizma) ve yaşa bağlı yakını görememe bozukluğu (presbiyopi) kusurlara verilen adlardır.

Şaşılık

Bir noktaya bakarken gözlerin paralellik durumunun bozulmasına şaşılık denir. Şaşılığın nedenleri; gözlük ihtayacı olupta kullanılmaması, gözü hareket ettiren kaslardaki anormallik, konjenital ve nörolojik problemler olabilir.

Şaşılık tedavisinde amaç görmenin arttırması baş pozisyonunun çift görmenin düzeltilmesi, göz hareketlerinin sağlanması ve estetik yakınmaların giderilmesidir. Cerrahi yöntemlerle şaşılık tedavi edilir.

Pediatrik Oftalmoloji

Yeni doğanda, 1 yaşında ve 3 yaşında rutin muayeneler gerekmektedir. Özellikle ailesinde göz bozukluğu olan çocukların için, erken teşhis ve tedavide yapılan muayenelerin faydası büyüktür.

Oküloplastik Cerrahi

Göz kapağının içe veya dışa dönmesi, göz etrafındaki kırışıklıkların düzeltilmesi, alt kapaktaki torbaların giderilmesi, göz yaşı kanal tıkanıklığının operasyonları (lazer), göz kapaklarının doğuştan, yaşlılığa bağlı ya da travma sonucu oluşan şekil bozuklarının giderilmesi, ve göz tümörlerini tedavisi ile ilgili branştır.

X