REFAKATÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 • Hastanın yanında refakatçi olarak bir kişi kalabilir.
 • Refakatçi kartı kullanımı zorunludur. Refakatçi değişiminde önce odadaki refakatçi çıkmalı ve diğer refakatçinin odaya çıkması bu şekilde olmalıdır.
 • Refakatçi kaldığı süre boyunca hastasına ve diğer hastalara rahatsızlık verecek davranışlardan kaçınmalıdır.
 • Hastaların mahremiyetlerine özen göstermelidir.
 • Hastaya bağlı olarak bulunan serum ya da tıbbi cihazları hiçbir şekilde ellememelidir.
 • Hemşire ya da doktorun verdiği ilaçlardan başka hastaya ilaç vermemelidir.
 • Hastaya hemşire ve doktorunun izin verdiği beslenme planı dışına çıkmamalıdır.
 • Yemek saatleri:
  • Sabah kahvaltısı: 07:00
  • Öğlen yemeği: 12:00
  • Akşam yemeği: 18:30
 • Doktor vizit saatleri:
  • Sabah saat 08:00’dedir.
  • Akşam 16:00’dadır.
 • Sabah ve akşam doktorunun vizite geldiği sürede hasta odasını boşaltıp hasta mahremiyetine dikkat etmelidir.
 • Hasta ile ilgili bir sıkıntı olduğunda hasta yatak başlarında ve lavabolarda çağrı butonları bulunmakta olup hemşireler tarafından kullanımı konusunda eğitim verilmektedir.
 • Odayı temiz kullanmalı personelin direktifleri doğrultusunda onlara yardımcı olmalıdır.
 • Özellikli Hasta gruplarının bulunduğu bölümlerde refakatçi kuralları ilgili bölüm tarafından belirlenir. Özellikli hasta gruplarında bulunan hastalarınızı yalnız bırakmamalısınız.

ZİYARETÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 • Hastanemizde hasta ziyaretine gelenlerin uymaları gereken kurallar belirlenmiş olup yataklı servislerde yazılı olarak bulunmaktadır.
 • Hastanemizde ziyaret saatleri yaz uygulamasında 08:00-22:00,kış uygulamasında 08:00-21:00 olarak belirlenmiştir.
 • Ziyaret süresi kısa olmalıdır.
 • Hastayla ilgili tedavi malzemelerine dokunulmamalıdır.
 • Hasta ziyaret saatleri internet sayfamızda görsel olarak yayınlanmaktadır.
 • Yoğun bakım ziyaret saatleri servis ziyaretlerinden farklı olarak yoğun bakım girişlerinde yazılı olarak bulundurulmaktadır.
 • Servis ziyaret bitiş saatleri anons eşliğinde ziyaretçilere duyurulur.
 • Ziyaret bitiş saatlerinden sonra güvenlik personeli servisleri dolaşarak ziyaretçi kalıp kalmadığını kontrol eder.
 • Ziyaret saati dışında da diğer hastaları tedirgin ve rahatsız etmeyecek şekilde belirli bir düzen içinde ziyaret yapılabilir.
 • Ayrıca sağlık bakanlığının yayınlamış olduğu kardeş ziyareti ve çocuk ziyaretçi kuralları dikkate alınmaktadır.
 • Tüm çocuk ziyaretçiler yatan hasta ziyareti öncesinde bulaşıcı olduğu bilinen bir hastalık (su çiçeği, kızamık, influenza vs. gibi) ile son dört hafta içinde geçirilmiş döküntülü bir hastalık / temas öyküsü sorgulanmalıdır.
 • Hastalık / temas öyküsü olan veya ziyaret esnasında viral solunum yolu enfeksiyonu şikayeti (ateş, döküntü, burun akıntısı, öksürük vs.) olan çocukların hastanede ziyaretçi olarak bulunması uygun değildir.
 • Herhangi bir temas öyküsü ya da aktif enfeksiyon bulgusu olmayan çocukların ziyaretinde bir sakınca yoktur.
 • <16 yaş tüm-ziyaretçi çocuklardan ziyaret süresince eşlik eden ebeveyn ya da erişkinler sorumludur,
 • Herhangi bir salgın durumunda (toplum/hastane kaynaklı), Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve/veya birimdeki acil durumlarda birim sorumlusu tarafından ziyaretlerin kısıtlanması/yasaklanması yönünde öneriler mesul müdüre iletilir ve mesul müdür kararı ile gerekli iyileştirme yapılır.
 • ​Hasta yakınlarının hasta odalarına çiçek getirmeleri yasaktır.
 • Getirilen çiçekler hastanın sağlığı açısından oda dışında bulundurulmalıdır.
 • Özellikli Hasta gruplarının bulunduğu bölümlerde ziyaretçi kuralları ilgili bölüm tarafından belirlenir. Özellikli hasta gruplarında bulunan hastalarınızı yalnız bırakmamalısınız.

Hastanın Sağlığı İle İlgili Kime veya Kimlere Bilgi Verilir?

 • Hastanın tanı ve tedavisi ile ilgili bilgiyi sadece hastanızın hekiminden alabilirsiniz.
 • Hasta erişkin ve şuuru açık ise; Kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir.
 • Hastanın şuuru kapalı ise; Birinci derece yakınına bilgi verilir.
 • Hasta çocuk ise; Ebeveynine bilgi verilir.
 • Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.
 • Klinikte yatan diğer hastalarla ilgili bilgiler ve hasta kayıtları hekimi ve ilgili hemşiresi dışında kimseye verilmez.

Hangi Hastalar Ziyaret Edilmemelidir?

 • Yoğun bakımda yatan hastalar (ziyaret kurallarına göre),
 • Bulaşıcı hastalığı olan hastalar,
 • Bağışıklık sistemi bozuk hastalar,
 • Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar (Bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır).

Kimler Hasta Ziyaretine Gitmemelidir?

 • 3 yaş altı çocuklar,
 • Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar,
 • Kronik hastalığı olan hastalar

ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ZİYARET VE GİRİŞ-ÇIKIŞ KURALLARI

 • Tüm yoğun bakım servislerine ziyaretçi kabul edilir.
 • Hastaların sağlık durumları ve bakım saatleri dikkate alınarak hastanemizde Yoğun Bakım Ünitesi günlük ziyaret saatleri 14:00 – 15:00 olarak belirlenmiştir.
 • Ziyaretlerde yoğun bakım hastalarının takip ve tedavisini aksatmamak ve hasta güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirler alınmıştır. Bu nedenle ziyaretçiler yoğun bakım servislerine görevli sağlık personeli refakatinde, diğer hastaları tedirgin / rahatsız etmeyecek şekilde,  belirli bir düzen ve belirlenen ziyaret saatleri dışında da kabul edilebilir.
 • Hastanemizde; hastanın durumu ve tedavisi süreci hakkında ilgili hekimi ve sağlık personeli tarafından hasta yakınına bilgi verilmekte olup olağanüstü durumlarda telefon bağlantısı kurarak da bilgi verilmektedir.
 • Yoğun Bakım Üniteleri tek yataklı üniteler değildir. Sizin hastanızın yanında başka hastaların da aynı ünitede tedavi aldığını unutmayınız. Hastaların herhangi biri açısından uygun olunmadığında, ziyaretçi saati gelmesine rağmen Yoğun Bakım Ekibi’nin sizleri Yoğun Bakım Ünitesi’ne kabul etmesi gecikebilir. Bu durumda lütfen sabırlı olup sizlere bilgi verilmesini bekleyiniz ve izinsiz olarak Yoğun Bakım Ünitesi’ne girmeye çalışmayınız.
 • Doktorunuzun ve görevli sağlık personelinin izin vermediği özel durumlarda, toplumda salgın varlığında, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda ziyaret kısıtlaması getirilebilir. Hastanızın sağlığı için lütfen bu durumlarda ısrar etmeyiniz.
 • Ziyaretçiler, (El hijyeni, koruyucu ekipman)
 • Yoğun Bakım Ünitesine giriş-çıkışlarınızda görevli personelin direktifleri doğrultusunda uygun kişisel koruyucu ekipman ve el dezenfektanı kullanmanız gerekmektedir. İzolasyon önlemlerinin alındığı hastaların bulunduğu alanlara girerken enfeksiyon kontrol kurulunun belirlediği izolasyon kurallarına uyarak alınmaktadır.
 • Ziyaretlerinizi kısa süreli tutup, görevli personelin ikazını beklemeden ziyareti sonlandırıp yoğun bakım ünitesini terk ediniz.
 • Hastalarımızın ve sizin sağlığınızı korumak için ziyaret sırasında; hasta yatağına oturmanız, hasta başında bulunan tıbbi malzeme ve cihazlara dokunmanız olası enfeksiyon riskleri açısından sakıncalı ve yasaktır.
 • Hastalarımızın sağlığını korumak için lütfen dışarıdan yiyecek-içecek getirmeyiniz. Gerekli hallerde ilgili personel ve doktoru ile görüşülerek izin verilmektedir.
 • 10 Yaş altındaki çocuklar, kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı konusunda zorlanabilecekleri için çok özel durumlar dışında, erişkin yoğun bakım servisine ziyaretçi olarak alınmazlar.
 • Hastalarımızın yanında (kendisine zararı olabileceği için) duygusal durumunuzu yansıtacak ağlama, bağırma gibi davranışlarda bulunmamaya dikkat ediniz.
 • Hasta başında yüksek sesle ve diğer hastaları rahatsız edecek şekilde konuşmayınız.
 • Ziyaretiniz sırasında hastanızın ve yoğun bakım ünitesinin fotoğraflarını çekmeniz ya da görüntü kaydetmeniz yasaktır.
 • Bulaşıcı hastalığı olanlar veya bulaşıcı hastalığı olan bir kişi ile yakın zamanda temas ettiği bilinenler, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi solunum yolu enfeksiyonunu destekleyen belirtileri olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmezler. Ancak ziyaretin kritik önemi olması durumunda, ziyaretçinin cerrahi maske kullanarak ve el hijyenini sağlayarak ziyaretine izin verilebilir.

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ZİYARET VE GİRİŞ-ÇIKIŞ KURALLARI

 • Yenidoğan yoğun bakım servislerine her saatte hasta kabul edilebilmektedir. Ancak; hastanın sağlık durumu dikkate alınarak hekim tarafından ziyaret kısıtlaması getirilebilir. Aynı anda çok sayıda ziyaretçinin kabulü, hasta sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturabileceği için, ziyaretçi sayısına, yeni doğan yoğun bakım hekimi tarafından karar verilmektedir.
 • Acil durumlarda, hekim ya da hemşire tarafından ziyaretler iptal edilebilir.
 • Yenidoğan yoğun bakım servislerinde, anne baba refakatinde 3(üç) yaş ve üzeri kardeşlerin ziyaretine izin verilebilir.
 • Yenidoğan yoğun bakıma giriş ve çıkışta el hijyeni sağlanmalıdır
 • Bebeklerin klinik durumu hakkında bilgilendirme, hastanın ilk kabulünde, hafta içi her gün ziyaret saatinde ve gerektiği durumlarda doktoru ve sağlık personeli tarafından, sadece bebeğin birinci derece yakınına yapılmaktadır. Verilen bu bilgi dışında, bebeğin klinik durumunda ciddi değişikliklerin olması halinde, hasta yakınları telefonla aranıp bilgilendirilir.
 • Bebeğinizin genel durumuna uygun olarak hemşirenin gözetiminde temas edebilirsiniz.
 • Yenidoğan yoğun bakıma ulaşabileceğiniz tüm telefon numaralarını, doktorunuzun sekreterinden veya hemşirenizden alabilirsiniz.
 • Bulaşıcı hastalığı olanlar veya bulaşıcı hastalığı olan bir kişi ile yakın zamanda temas ettiği bilinenler, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi solunum yolu enfeksiyonunu destekleyen belirtileri olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmezler. Ancak ziyaretin kritik önemi olması durumunda, ziyaretçinin cerrahi maske kullanarak ve el hijyenini sağlayarak ziyaretine izin verilebilir.
 • Yenidoğan yoğun bakım servisinde bebeği kucağına alacak ziyaretçilerin önlük giymesi gerekmektedir. Ayrıca; bebeği besleyen ve bakım veren kişinin kusmuk, kan veya diğer enfeksiyöz vücut çıkartılarının  bulaşından korunması için önlük giymesi önerilir
 • Yenidoğan yoğun bakım servislerine girilirken galoş giyilmesine gerek yoktur.
 • Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmayınız, telefonla hastanızın ve yoğun bakımın görüntülerini almayınız.
 • Her ziyaret sonunda ellerinizi yıkayınız ve/veya el antiseptiği kullanarak temizleyiniz.
 • Hasta yakınları, hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.
X