About Me:

Özel Salihli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Doğum anından başlayarak 0-16 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin, döneminde oluşan hastalıklarıyla ilgili olarak uzman hekimler tarafından muayene, tetkik, tedavi ve koruyucu sağlık hizmetleri sağlanmaktadır.

Yoğun bakım ihtiyacı olan tüm bebeklerin gerekli yaşam desteği Yenidoğan Yoğun Bakım ünitemizde karşılanmakta, bu ünitemizde bebeklerimiz radyan ısıtıcılarda veya küvözlerde izlenerek tedavi edilmekte , gereğinde son teknoloji ürünü cihazlarla yaşam desteği (mekanik ventilasyon)sağlanmaktadır.

Doğumdan sonra ilk aşısı olan hepatit B’nin ilk dozu yapılarak, tarama tetkiklerinden fesilketenuri ile doğuştan hipotiroidi için topuk kanı alınmaktadır.

Beden direnç sistemini üst düzeyde oluşturmak için gerekli aşıları yapıyor, direnç sorunlarını araştırıyor ve çözüm sağlıyoruz.

Aşılama takibi dikkatlice yapılmakta, eksik olanlar tamamlanmaktadır. Bu aşılar; (rotAvirüs), (ishal) aşısıdır.

Bir yaşına kadar olan bebekler ayda bir takip edilerek boy-kilo-baş gelişimleri ve motor(hareket) gelişimleri izlenmektedir.

1-2 yaş arası olanlar 3 ayda bir, 2 yaşından sonrakiler 6 ayda bir kontroller ile gelişimleri izlenmektedir.

Bebeklerin gelişiminde en önemli ve vazgeçilmez besin olan Anne sütünün önemi tüm annelere anlatılmakta, ilk 6 ay sadece anne sütü vermesi konusunda eğitimler verilmekte, broşür ve CD lerle bu konu ailelerde benimsenmesi sağlanmaktadır.

Her yeni doğan bebeğe işitme testi yapılmakta, herhangi bir sorun var ise erken teşhis konularak tedavisinin başlanması sağlanmaktadır.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları ünitemizde yapılan işlemler;

 • Beslenme ve emzirme bilgilendirme hizmeti
 • İmmün Sistem Bozuklukları, Alerjik ve Romatolojik Hastalıklar
 • Önleyici Hekimlik, Aşılar ve Hiperimmün Serumlar
 • Yeni doğan sarılıkları
 • Solunum Sistemi Hastalıkları
 • Ultrasonografik kalça çıkığı taraması
 • Yeni doğan yoğun bakım ünitesi
 • Alerji testleri
 • İşitme testi
 • Genetik ve Kromozomal Hastalıklar, Prenatal Tanı
 • Metabolik Hastalıklar
 • İnfeksiyon Hastalıklar; Bakteriyel, Viral, Paraziter Hastalıklar
 • Sindirim Sitemi Hastalıkları, Karaciğer ve Safra Yolları Hastalıkları
 • Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları
 • Kan Hastalıkları: Eritroid Sistem, Myeloid Sistem Hastalıkları
 • Üriner Sistem Hastalıkları: Nefrolojik, Ürolojik ve Jinekolojik Problemler
 • Göz, Kulak ve Deri Hastalıkları
 • Kemikler ve Eklemleri Etkileyen Hastalıklar
 • Endokrin Sistem Hastalıkları
X