About Me:

Eğitim

Yıl Uzmanlık Eğitim
2006 Doktor Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
2011 Uzman Doktor Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

İç hastalıkları Kliniği; çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri yapan, Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavisine yönelik olarak hizmet veren bölümlerden birisidir.

Ayrıca Sağlık hizmeti verdiği her bireyin kendisini hastalıklarda koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve bu konuda yönlendirici olur.

İç Hastalıkları Bölümü,üst ve alt solunum yolu hastalıkları, ateşli hastalıklar, hipertansiyon, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, hormonal sistemi ,kolesterol ve trigliserid yükseklikleri, sindirim sistemi hastalıkları (gastrit, ülser, reflü, spastik kolit, vb.) karaciğer ve safra kesesi hastalıkları, romatizmal ve allerjik hastalıklar ,akciğer hastalıkları(kronik bronşit, amfizem, astım vb.), böbrek hastalıkları, kansızlık ve kan hastalıkları tanı ve tedavisi, çeşitli kanser hastalıklarının erken tanısı, romatizmal hastalıklar, kas ve iskelet sistemi hastalıkları gibi çok geniş bir skalayı kapsar.

Genel dahiliye modern tıbbın tüm klinik branşları için temel teşkil etmektedir.Günümüzdeki bilimsel gelişmelerin ışığında ayrıntılı fizik muayene gerekli modern tetkikler, Laboratuar (kan, idrar, dışkı vb.), Radyolojik incelemeler (röntgen, ultrasonografi, mamografi, bilgisayarlı tomografi, MR, kemik yoğunluğu, vb.),gerekli durumlarda endoskopik incelemeler (üst gastrointestinal sistem endoskopisi, kolonoskopi, vb.)ve EKG, Ekokardiyografi gibi gerekli tüm tetkikleri kullanarak hastalıkların erken ve kesin tanısını sağlar.

Dahiliye Bölümünde konulan teşhis doğrultusunda gerektiğinde gerek iç hastalıkları yan dalları-endokrinoloji, gastroentroloji, romatoloji, vb. gerekse kardiyoloji, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, nöroloji, tüm cerrahi bölümler, psikiyatri bölümleri ile işbirliği içinde, gerektiğinde hastayı ilgili bölüme sevk ederek hastanın tüm sağlık problemlerinin çözümü için uğraşır.

Ameliyat öncesi ve sonrası sonrası birçok vakanın kalp, akciğer (solunum), böbrek karaciğer problemlerinin çözümünde ve giderilmesinde görev alır.

İç Hastalıkları Ünitesi’nin alanına giren temel hastalıklar:

 • Akciğer hastalıkları (astım, kronik bronşit vb.) tanı ve tedavisi
 • Alerjiler
 • Sindirim sistemi hastalıkları (reflü, gastrit, ülser, kolit, ishal)
 • Endoskopi / Kolonoskopi girişimleri aracılığıyla tanı ve tedavi
 • Diyabet (şeker) hastalığı tanı ve tedavi
 • Karaciğer, safra kesesi hastalıkları tanı ve tedavisi
 • Kansızlık ve kan hastalıkları tanı ve tedavisi
 • Endokrinoloji (tiroid, böbreküstü bezi, hipofiz ve hastalıkları)
 • Hipertansiyon
 • Metabolik hastalıklar ve obezite
 • Romotolojik hastalıklar ve obezite
 • Romotolojik hastalıklar (artrit, romatizma, kas, iskelet sistemi hastalıkları)
 • Nefrolojik hastalıklar (böbrek hastalıkları)
X